Aqua Produkter AB   Telefon: 0173-70200   Fax: 0173-70220   Brev: Häradsudden, 742 91 Östhammar   Mail:  aqua@aquaprodukter.se
produkternyheterfyndakontakta ossom aqua produkter ab


Aqua produkter har tillhandahållit
och tillverkat specialutrustning
för hydroterapi sedan 1979

bassängbrits

Efterfrågan på hjälpmedel, främst för träning och rehabilitering i bassäng har ökat
med åren och vårt sortimentet har därmed succesivt utökats.
Vi erbjuder idag en mängd produkter för bassängträning.

Vi har även andra hjälpmedel som duschstolar och duschbritsar.
samt utrustning för så kallade vita rum inom habilitering.
bassängstol
 
Våra gamla kunder minns säkert "Therapy Shop", en mycket omtyckt katalog.
Sedan 1989 har Terapikatalogen "Specialprodukter Till Träning, Lek och Rehabilitering"
tillgodosett mångas behov av specialprodukter för rehabilitering och framför allt habilitering. Idag
har vi en presentation på Internet samt produktinformation i Produktpärm och broschyrer.

 

Vår affärsidé är att med hög kompetens, kvalité och kreativa lösningar fortsätta att
tillhandahålla, utveckla och producera ändamålsenliga produkter för sjukvården,
med specialiteten bassängträning.
Behöver du en specialanpassad produkt för din verksamhet?
Tveka inte att rådgöra med oss.
Vi arbetar med produktutveckling i egen verkstad, och vi
är alltid intresserade att höra om önskemål och idéer
och förbättringar av produkter.
Länkar